Projekt

Fremavling af mere profitable tyrekalve

Formålet med projektet:
Vi vil lave en krydsning mellem Limousine- og Jerseykvæg, hvor genet F94L sikrer os en øget mængde af slagtekød pr. tyrekalv på 9,5 % samtidigt med at vi bibeholder en let kælvning for koen.

Projektbeskrivelse

I dagens Danmark er emner som spild og klimavenlighed meget anvendte. Kødproduktionen får også sin opmærksomhed, angående effektivitet og påvirkning på klimaet. For at koen kan producere sin skønne mælk, skal den med jævne mellemrum kælve. For at koen skal kunne klare kælvningen, så skal kalven være så lille som mulig, da kalven kun er et biprodukt.

 Rentabiliteten for derefter at opdrætte kalvene er derfor næsten ikke-eksisterende. I 2018 blev omkring 20.000 Jerseytyrekalve aflivet. Der ligger her et uudnyttet potentiale ved at udnytte disse allerede producerede nyfødte tyrekalve til at give slagtekød på bordet. Problemstillingen kræver at hver tyrekalv har øget slagtemængde uden at besværliggøre kælvningen. Her kommer dette projekt ind i billedet.

Mutationen F94L giver kvæget mere kød på slagtekroppen uden at påvirke kælvningen, da muskulaturen først udvikles efter fødslen. Igennem projekt “Fremavling af mere profitable tyrekalve” vil vi via avl og gentest finde frem til den homozygote dobbeltmuskulatur Limousinetyr (indeholdende F94L), som er bedst egnet til en krydsning med Jerseykvæg. Derefter avler vi en krydsning mellem racerne og følger resultatet via genetiske test, analyse af vækst og kælvning. Vi forventer derved at opnå Limousine/Jerseytyrekalve med 9,5 % mere slagtekrop end en Jerseytyrekalv.

Projektet udarbejdes af et bredt team

  • Projektet finansieres med støtte fra Kvægafgiftsfonden.
  • Niels Ulrik Andersen ejer af Juulsgaard med hans 432 Jerseykvæg og en gård, der i kontrolår 2017/2018 blev kåret til den højestydende gård indenfor Jerseykøer.
  • Anders Fogh, uddannet cand.agro. og arbejder i SEGES afdeling for avlsværdiformidling. Han vil bidrage til indsamling af data og videreformidling af resultater.
  • Konsulentvirksomheden Novaselek i Tyskland. Greg Peniere, som er ejer af Novaselek har stor erfaring i analyse af gentest til anvendelse i avlsplanlægning.
  • Bioteknologivirksomheden IngenomiX i Frankrig vil stå for gentest.
  • Mediehuset Mikkelsen+Ko ApS, der er ejet af Lars Mikkelsen vil bidrage til markedsføring af projektet.
  • Dyrlæge Niels Majdal, er specialiseret i ægtransplantationer og har gået foran i arbejdet. Han er derfor ekspert på området.
  • Ruth Bønløkke Davis er en af de førende konsulenter i Danmark angående dobbeltmuskulatur. Samtidigt arbejder hun ved SimHerd, der arbejder med økonomiske beregninger i landbruget.

Humlegården

Humlegården ledes af landmand og fotograf Lars K Mikkelsen. Dyrene bliver passet af et erfarent team bestående af Mads og Brian. Du kan se mere om Humlegården her: http://humlegaarden.eu/

Projektets resultater vil blive uddelt her på hjemmesiden og i en afsluttende rapport.

Krydsningen mellem Limousinekvæg og malkekvæg indenfor racerne Sort Broget Malkekvæg og Rød Dansk Malkekvæg kan også give lettere kælvninger og kan også have fordel af at anvende dobbeltmuskulaturen F94L og derved styrke avlen. I dette projekt har vi dog valgt at fokusere på Jerseykvæg, da Jerseykvæg har de største udfordringer med hensyn til profit, og er derfor et godt springbræt i avlen.

Du er meget velkommen til at følge projektet her på hjemmesiden og på vores Facebookside. Du har mulighed for at følge projektets udvælgelse af avlsdyr, genetiske analyser, fødsler og meget mere.

Vi er glade for at kunne gennemføre dette projekt med støtte fra  Kvægafgiftsfonden.

VERDENS BEDSTE KØD

Hvis du spørger en gammel dyrlæge hvad der er verdens bedste kød siger de ofte en Jerseyko. Det skyldes at Jerseykoen sammen med Angus og Wagyu har intramuskulært fedt i muskelfibrene, der gør kødet ekstra mørt. Jerseykøer vokser langsomt, hvilket giver finere kød, som er mere mørt og har en kraftigere smag. Limousinekødet er noget af det fineste kød med korte fibre og er utroligt mørt, derfor bliver det interessant at smage kombinationen af Limousine og Jersey i kødet.